Rahoitus ja rahavirta

Konsernin liiketoiminnan rahavirta heikkeni ja oli ennen investointeja 81,3 (118,9) miljoonaa euroa. Investointeihin ja yritysostoihin käytettiin 40,8 (115,0) miljoonaa euroa. Yritysmyynneillä oli 12,5 miljoonan euron positiivinen rahavirtavaikutus.

Konsernin likvidit varat olivat vuoden lopussa 166,5 (148,3) miljoonaa euroa, ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 120,0 (120,0) miljoonaa euroa. Konsernin korollinen velka oli 305,1 (324,8) miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 47,5 % (46,2 %) ja nettovelkaantumisaste 21,1 % (23,5 %).