OpusCapita

OpusCapitan vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 3,5 %. Liikevaihto oli 263,4 (270,1) miljoonaa euroa. Laskuun vaikutti Saksan ja Puolan tulostusliiketoimintojen myynti.

Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani 22,5 (15,6) miljoonaan euroon. Tämä on 8,5 % (5,8 %) liikevaihdosta. Liiketuloksen paranemiseen vaikuttivat volyymikasvun lisäksi kaikkien liiketoimintayksiköiden tuottavuuden positiivinen kehitys, joka saatiin aikaan automaatiotason nostamisella sekä tuotannon tehostamisella. Erityisesti tulokseen vaikuttivat ulkoistus- ja ohjelmistopalveluliiketoimintojen myönteinen kehitys sekä hyvänä jatkunut tulostusliiketoiminnan tulos. Liiketulos parani 16,9 (-1,1) miljoonaan euroon. Edellisvuonna tulosta rasitti Saksan tulostusliiketoiminnan myynti.

OpusCapitan jatkuvan palvelun laskutus kehittyi positiivisesti vuonna 2013. Erityisesti Norjan ja Ruotsin yhtiöt kasvoivat paikallisessa valuutassa. Sähköisen liiketoiminnan transaktiomäärät kasvoivat kaikilla markkinoilla. Taloushallinnon ulkoistuspalveluissa saatiin uusia asiakkaita sekä tehtiin kannattavuutta parantavia tehostamistoimenpiteitä.

OpusCapitan liikevaihdosta jatkuvan palveluliiketoiminnan osuus on 95 %. Tämä sisältää monikanavaiset laskutus- ja laskujenvastaanottoratkaisut paperisena ja sähköisenä sekä ohjelmistojen ylläpitomaksut ja jatkuvaveloitteiset ulkoistussopimukset. Yhteensä OpusCapita välitti 180 miljoonaa kappaletta sähköistä transaktiota, joiden kasvava osuus OpusCapitan kokonaistransaktiovolyymistä oli 28 %. Kokonaistransaktiovolyymi sisältää tulostetut ja lähetetyt paperikirjeet. Vuonna 2013 tuotiin myös markkinoille uudistuneet pilvipalveluina myytävät ohjelmistoratkaisut muun muassa sähköiseen laskujenkäsittelyyn ja maksamiseen.

OpusCapita myi 30.8.2013 Puolan tulostusliiketoiminnan PostNordille. Liikkeenluovutuksen myötä PostNord Strålforsin liiketoimintayksikköön Varsovassa siirtyi OpusCapitalta 50 työntekijää. Kaupalla ei ollut merkittävää vaikutusta OpusCapitan liikevaihtoon ja tulokseen.

OpusCapitan investoinnit olivat 3,7 (5,8) miljoonaa euroa. Investoinnit liittyvät aktivoituihin kehitysprojekteihin ja tulostusliiketoiminnan ylläpitoinvestointeihin.


Liiketoimintaryhmien avainluvut 1–12/2013 1–12/2012 Muutos
Liikevaihto


Itella Viestinvälitys 1 160,2 1 167,6 -0,6 %
Itella Logistiikka 842,3 781,5 7,8 %
OpusCapita 263,4 270,1 -2,5 %
Muut toiminnot 60,5 63,1 -4,1 %
Sisäinen myynti -349,6 -335,6 4,2 %
Konserni yhteensä 1 976,8 1 946,7 1,5 %
Liiketulos (oikaistu)*)


Itella Viestinvälitys 66,7 74,0 -9,9 %
Itella Logistiikka -19,4 -12,0 neg
OpusCapita 22,5 15,6 44,5 %
Muut toiminnot -19,4 -24,4 neg
Konserni yhteensä 50,5 53,2 -5,1 %
Liiketulos


Itella Viestinvälitys 64,1 74,0 -13,4 %
Itella Logistiikka -45,9 -9,5 neg
OpusCapita 17,0 -1,1 neg
Muut toiminnot -25,2 -24,4 neg
Konserni yhteensä 9,9 39,0 -74,6 %
Liiketulos (oikaistu) , %*)


Itella Viestinvälitys 5,8 % 6,3 %
Itella Logistiikka -2,3 % -1,5 %
OpusCapita 8,5 % 5,8 %
Konserni yhteensä 2,6 % 2,7 %
Liiketulos, %


Itella Viestinvälitys 5,5 % 6,3 %
Itella Logistiikka -5,5 % -1,2 %
OpusCapita 6,4 % -0,4 %
Konserni yhteensä 0,5 % 2,0 %

* Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä