Itella Viestinvälitys

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 1 160,2 (1 167,6) miljoonaa euroa, jossa oli laskua 0,6 %. Liikevaihdon lasku johtui osoitteellisen postijakelun laskusta.

Yleispalveluvelvoitteen alaisen toiminnan osuus oli 150,2 (139,1) miljoonaa, eli 12,9 % (11,9 %) Viestinvälityksen liikevaihdosta.

Liiketoimintaryhmän liiketulos heikkeni ja oli 64,1 (74,0) miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti oli 5,8 % (6,3 %). Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 66,7 (74,0) miljoonaa euroa. Katsauskaudella kirjattiin kertaluonteisia eriä -2,6 (0,0) miljoonaa euroa.

Postilähetysten jakeluvolyymit kehittyivät vuonna 2013 verrattuna edelliseen vuoteen seuraavasti:

  • Sanomalehdet -6 % (-8 %)
  • Aikakauslehdet -7 % (-5 %)
  • Osoitteellisten kirjelähetysten kokonaisvolyymi -6 % (- 4 %)
  • Osoitteeton suoramarkkinointi +11 % (+20 %)
  • Pakettipalvelut +4 % (+5 %)
  • Sähköiset kirjeet +11 % (+36 %)

Itella kasvatti vuoden aikana pakettipalveluissa markkinaosuuttaan ja pakettipalveluiden kasvu jatkui. B-to-b-markkinaosuus vahvistui ja b-to-c-puolella Itella säilytti markkinajohtajuutensa. Itellan vuoden aikana toimittamien pakettien määrä kasvoi 1,1 miljoonalla ja kaiken kaikkiaan Itella toimitti lähes 32 miljoonaa pakettia.

Kasvu kuitenkin hidastui edellisvuodesta ja oli hitainta viimeisellä neljänneksellä. Kasvun hidastumisesta huolimatta joulu oli pakettipalveluissa vahva. Pakettipalveluiden kasvun hidastuminen johtui bruttokansantuotteen maltillisesta kasvusta sekä kuluttajien siirtymisestä ulkomaisten verkkokauppojen käyttäjiksi.

Postin palvelupisteitä oli vuoden lopussa yhteensä 1 310. Näistä Postin omia pisteitä oli 101 ja yrittäjien hoitamia myyntipisteitä 902. Postin pakettiautomaatteja avattiin vuoden aikana 176 ja niitä oli vuoden lopussa yhteensä 307. Tavoitteena on kasvattaa erilaisten palvelupisteiden määrä 1 700:een vuoteen 2020 mennessä. Postin pakettiautomaattien käyttö vilkastui vuoden aikana. Pakettiautomaattien kautta kulkeneiden pakettien määrä kasvoi edellisvuodesta 280 %.

Postin tarjoaman maksuttoman sähköisen postilaatikon Netpostin käyttäjämäärä nousi vuoden lopussa 534 000:een, eli 20 % edellisvuodesta.

Vuoden aikana investoitiin suunnitelman mukaisesti 30,9 (26,8) miljoonaa euroa kuljetusajoneuvoihin, tuotannollisiin hankkeisiin ja pakettiautomaatteihin.