Itella Logistiikka

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto kasvoi 7,8 % ja oli 842,3 (781,5) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi etenkin kotimaassa kappaletavaralogistiikan yrityshankinnan vetämänä. Lisäksi sitä kasvatti positiivinen kehitys Venäjällä kaikissa liiketoiminnoissa.

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni edellisvuodesta ja oli -19,4 (-12,0) miljoonaa euroa. Koko vuoden liiketulos oli -45,9 (-9,5) miljoonaa euroa, eli -5,5 % (-1,2 %) liikevaihdosta. Tulosta rasitti käynnissä oleva ostettujen toimintojen integrointi, liiketoiminnan haasteellisuus Skandinaviassa, kotimaan varastologistiikan pudonneet käsittelyvolyymit ja tilakapasiteetin optimointi sekä arvonalentumiset käyttöomaisuudesta ja liikearvosta.

Osana Itella Logistiikan vuosittaista testausta ja logistiikan uuden rakenteen muodostamista kolmannella neljänneksellä suoritettiin liikearvon ja muiden omaisuuserien arvonalentumistestaus. Testien perusteella Itella Logistiikan lento- ja merirahtiliiketoiminnan aiemmista yrityskaupoista peräisin olevasta liikearvosta ja aineettomista hyödykkeistä kirjattiin arvonalentumistappioita yhteensä 7,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 Logistiikassa kirjattiin arvonalentumisia kokonaisuudessaan 21,0 miljoonaa euroa.

Itella Logistiikan Shusharyn varastossa Pietarissa kaatui suuri osa hyllyjärjestelmästä heinäkuussa 2012. Suojaamis- ja puhdistustoimenpiteet ympäristön suojelemiseksi aloitettiin välittömästi viranomaisten ohjeiden mukaisesti. Itellan Venäjän johto vapautettiin tammikuussa 2014 syytteistä, jotka koskivat ympäristölle vaarallisten aineiden käsittelyrikettä. Vakuutuskorvausten käsittely on edennyt, mutta vakuutuskorvausta ei vielä ole kokonaisuudessaan vahvistettu ja siten vahingon lopullinen vaikutus on vielä epävarma. Taseen muihin saamisiin on kirjattu vakuutusmaksusaaminen ja velkoihin lyhytaikainen vahinkovaraus. Vahingosta on kirjattu tilikauden 2013 tulokseen 1,7 miljoonan euron kustannus.

Itella Logistiikan investoinnit olivat 18,8 (90,4) miljoonaa euroa, joista merkittävimmät tehtiin Orimattilan Pennalassa sijaitsevaan logistiikkakeskukseen ja Venäjän varastopalveluihin. Orimattilan Pennalan uusi logistiikkakeskus valmistui kokonaisuudessaan kesäkuussa 2013.