Investoinnit

Itella-konsernin investoinnit pienenivät merkittävästi edellisvuodesta. Käyttöomaisuuden lisäykset olivat 61,1 (92,9) miljoonaa euroa ja yritysostoihin käytettiin 0,0 (30,4) miljoonaa euroa. Konsernin investoinneista 85 % kohdistui Suomeen. Investoinneista on kerrottu tarkemmin kunkin liiketoiminnan talouskatsauksen yhteydessä.