Hallinto ja tilintarkastajat

Itella Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 26.3.2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Itellan hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kahdeksan. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa ekonomi Arto Hiltunen ja varapuheenjohtajana talousjohtaja Päivi Pesola. Hallituksen jäseninä jatkavat maajohtaja Jussi Kuutsa, toimitusjohtaja Timo Löyttyniemi, hallitusneuvos Ilpo Nuutinen ja henkilöstöjohtaja Riitta Savonlahti sekä toimitusjohtaja Maarit Toivanen-Koivisto. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

Itellan hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on kaksitoista. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa kansanedustaja Mauri Pekkarinen (kesk.) ja varapuheenjohtajana kansanedustaja Johanna Karimäki (vihr.). Hallintoneuvoston muina jäseninä jatkavat kansanedustaja Ritva Elomaa (ps), kansanedustaja Lars-Erik Gästgivars (rkp), kansanedustaja Susanna Huovinen (sd), opiskelija Sari Moisanen (vas), kansanedustaja Outi Mäkelä (kok), yrittäjä Reijo Ojennus (ps), kansanedustaja Raimo Piirainen (sd), kansanedustaja Tuomo Puumala (kesk.), toiminnanjohtaja Teuvo V. Riikonen (kd) ja kansanedustaja Kimmo Sasi (kok).

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin PricewaterhouseCoopers Oy, KHT-yhteisö. Päävastuullisena tilintarkastaja toimii KHT Merja Lindh.

Itella Oyj:n toimitusjohtajana toimii KTM, MBA (Harvard) Heikki Malinen.

30.5.2013 pidetyssä Itella Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa hallintoneuvostosta eronneen kansanedustaja Susanna Huovisen (sd) tilalle nimitettiin kansanedustaja Maria Guzenina-Richardson (sd).