Hallintoneuvoston lausunto


Itella Oyj:n hallintoneuvosto on tänään pitämässään kokouksessa käsitellyt Itella Oyj:n vuoden 2013 toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen.


Hallintoneuvosto esittää lausuntonaan vuoden 2014 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tuloslaskelma ja tase tilikaudelta 2013 vahvistetaan, ja yhtyy hallituksen ehdotukseen voittovarojen käyttämisestä.Helsingissä 13. helmikuuta 2014

Mauri Pekkarinen

Hallintoneuvoston puheenjohtaja