Emoyhtiön tilinpäätös, FAS


Tuloslaskelma


euroa Liite 2013 2012
Liikevaihto 1 81 356 891,73 63 477 268,23
Liiketoiminnan muut tuotot 2 7 675 631,63 9 332 071,27
Materiaalit ja palvelut 3 -65 833,95 -193 982,52
Henkilöstökulut 4 -38 561 069,63 -40 470 082,78
Poistot ja arvonalentumiset 5 -5 294 953,10 -5 112 925,26
Liiketoiminnan muut kulut 6 -91 048 321,15 -80 521 620,24
Liikevoitto/-tappio
-45 937 654,47 -53 489 271,30
Rahoitustuotot ja -kulut 8 -45 309 278,65 -40 906 974,29
Voitto/tappio ennen satunnaisia eriä
-91 246 933,12 -94 396 245,59
Satunnaiset erät 9 44 600 000,00 97 000 000,00
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
-46 646 933,12 2 603 754,41
Tuloverot 10 -336 273,25 -16 041 602,24
Tilikauden voitto/tappio
-46 983 206,37 -13 437 847,83