8. Rahoitustuotot ja -kulut


Osinkotuotot 2013 2012
Saman konsernin yrityksiltä 5 086 661,75 2 895 193,98
Osakkuusyrityksiltä - 29 006,48
Muilta 67 861,00 103 939,00
Yhteensä 5 154 522,75 3 028 139,46Muut korko- ja rahoitustuotot

Saman konsernin yrityksiltä 5 587 406,03 11 047 492,25
Kurssivoitot 16 168 640,30 15 588 236,32
Muut korkotuotot muilta 5 302 871,69 6 694 701,75
Muut rahoitustuotot muilta 2 103 655,14 4 112 732,71
Yhteensä 29 162 573,16 37 443 163,03Rahoitustuotot yhteensä 34 317 095,91 40 471 302,49Korkokulut ja muut rahoituskulut

Saman konsernin yrityksille 852 065,95 1 092 729,46
Kurssitappiot 17 503 721,80 13 158 557,19
Muut korkokulut muille 16 168 486,37 16 643 062,57
Muut rahoituskulut muille 3 310 353,95 3 224 375,91
Yhteensä 37 834 628,07 34 118 725,13Arvonalentumiset

Arvonalentumiset osakkeista ja saamisista konserniyrityksissä 41 791 746,49 47 224 576,84
Arvonalentumiset muista rahoitusarvopapereista - 34 974,81
Yhteensä 41 791 746,49 47 259 551,65Rahoituskulut yhteensä 79 626 374,56 81 378 276,78Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä -45 309 278,65 -40 906 974,29Rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy kurssivoittoa ja -tappiota (netto) -1 335 081,50 2 429 679,13

 


9. Satunnaiset erät2013 2012
Saadut konserniavustukset 62 100 000,00 98 200 000,00
Annetut konserniavustukset -17 500 000,00 -1 200 000,00
Yhteensä 44 600 000,00 97 000 000,00

 

10. Tuloverot2013 2012
Tuloverot satunnaisista eristä 10 927 000,00 23 765 000,00
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -10 808 890,48 -7 612 615,51
Tuloverot edellisiltä vuosilta -163 189,09 257 994,27
Laskennallisen verosaatavan muutos 381 352,82 -368 776,52
Yhteensä 336 273,25 16 041 602,24