4. Henkilöstökulut2013 2012
Palkat ja palkkiot 31 384 206,28 33 466 851,35
Eläkekulut 5 083 462,99 5 076 150,31
Muut henkilösivukulut 2 093 400,36 1 927 081,12
Yhteensä 38 561 069,63 40 470 082,78Johdon palkat ja palkkiot

Toimitusjohtaja 471 446,00 542 194,00
Johtoryhmän jäsenet 1 553 063,00 1 205 115,52
Hallituksen jäsenet 322 267,74 307 267,75
Hallintoneuvoston jäsenet 22 500,00 30 535,49
Yhteensä 2 369 276,74 2 085 112,76Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana

Toimihenkilöt 410 381
Työntekijät 7 6
Yhteensä 417 387

 

5. Poistot ja arvonalentumiset2013 2012
Aineettomista oikeuksista 2 573 924,52 2 401 774,23
Koneista ja kalustosta 2 721 028,58 2 711 151,03
Yhteensä 5 294 953,10 5 112 925,26

 


6. Liiketoiminnan muut kulut2013 2012
Vuokrat 4 011 086,65 4 609 796,64
Käyttöomaisuuden myyntitappiot 13 375 528,96 23 614,16
Henkilöstökulut 1 011 531,07 1 088 245,75
Matkakulut 993 046,09 1 391 226,11
Markkinointikulut 5 776 044,19 1 824 728,52
Edustuskulut 192 526,65 333 830,37
Tilojen ylläpitokulut 79 229,85 136 393,47
Turvallisuuskulut 6 330,23 32 978,60
Toimisto- ja hallintokulut 8 125 898,40 7 273 325,12
IT-kulut 53 475 907,27 40 997 310,10
Fuusiotappio 0,00 19 670 423,11
Muut liiketoiminnan kulut 4 001 191,79 3 139 748,29
Yhteensä 91 048 321,15 80 521 620,24

 

7. Tilintarkastajien palkkiot2013 2012
Tilintarkastuspalkkiot 146 013,00 140 164,36
Palkkiot veroneuvonnasta 68 439,99 53 385,00
Muut palkkiot 60 227,61 72 046,29
Yhteensä 274 680,60 265 595,65