19. Pakolliset varaukset2013 2012
Eläkevaraukset 315 242,00 315 575,00
Uudelleenjärjestelyvaraukset 861 299,87 626 759,45
Yhteensä 1 176 541,87 942 334,45

 

20. Laskennalliset verovelat ja -saamiset


Laskennalliset verosaamiset 2013 2012
Pakollisista varauksista 235 308,39 230 872,37
Arvonalentumisista 159 242,64 245 207,22
Jaksotuseroista 495 479,65 840 050,07
Yhteensä 890 030,68 1 316 129,66

 

21. Pitkäaikainen vieras pääoma2013 2012
Joukkovelkakirjalainat 252 012 283,33 253 904 743,06
Eläkelainat - 12 500 000,00
Laskennallinen verovelka - -
Muut pitkäaikaiset velat 4 125 874,84 3 908 118,34
Yhteensä 256 138 158,17 270 312 861,40Velat, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua

Joukkovelkakirjalainat - -
Yhteensä 0,00 0,00