15. Pitkäaikaiset saamiset


Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2013 2012
Lainasaamiset 180 810 318,50 193 834 199,64
Yhteensä 180 810 318,50 193 834 199,64Saamiset muilta

Lainasaamiset 861 122,19 861 122,19
Muut saamiset 500 010,71 99 858,74
Laskennallinen verosaaminen 890 030,68 1 316 129,66
Muut siirtosaamiset 4 797 213,53 6 854 198,24
Yhteensä 7 048 377,11 9 131 308,83Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 187 858 695,61 202 965 508,47

 

16. Lyhytaikaiset saamiset


Saamiset saman konsernin yrityksiltä 2013 2012
Myyntisaamiset 23 825 559,32 6 285 585,88
Lainasaamiset 19 040 000,00 19 040 000,00
Korkosaamiset 18 440 453,26 23 366 742,54
Muut saamiset 0,00 7 383,31
Siirtosaamiset 67 637 514,57 98 262 155,17
Yhteensä 128 943 527,15 146 961 866,90Saamiset muilta

Myyntisaamiset 40 286,27 20 606,76
Muut saamiset 306 504,50 692 916,48
Siirtosaamiset 4 695 397,69 5 980 239,63
Yhteensä 5 042 188,46 6 693 762,87Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 133 985 715,61 153 655 629,77Siirtosaamisten olennaiset erät

Korkosaamiset 1 667 754,26 2 280 803,27
Verosaamiset 5 482,67 119 283,25
Muut siirtosaamiset 3 022 160,76 3 580 153,11
Yhteensä 4 695 397,69 5 980 239,63