1. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma2013 2012
Suomi 78 289 518,81 56 941 784,98
Skandinavia 1 511 489,77 3 727 530,67
Baltia ja Venäjä 1 548 875,15 1 703 684,10
Muut maat 7 008,00 1 104 268,48
Yhteensä 81 356 891,73 63 477 268,23

 

2. Liiketoiminnan muut tuotot2013 2012
Käyttöomaisuuden myyntivoitot 1 620,13 297 732,83
Vuokratuotot 70 632,67 69 299,13
Fuusiovoitto 0,00 616 942,59
Muut liiketoiminnan tuotot 7 603 378,83 8 348 096,72
Yhteensä 7 675 631,63 9 332 071,27

 

3. Materiaalit ja palvelut2013 2012
Ostot tilikauden aikana 2 594,35 23 547,76
Varaston muutos 0,00 147 672,46
Ulkopuoliset palvelut 63 239,60 22 762,30
Yhteensä 65 833,95 193 982,52