23. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut


Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vakuudet 2013 2012
Takaukset 135 168 257,00 120 558 504,00
Yhteensä 135 168 257,00 120 558 504,00Muiden puolesta annetut vakuudet

Takaukset - 21 917,00
Muut 100 000,00 100 000,00
Yhteensä 100 000,00 121 917,00Leasingvastuista maksamatta olevat määrät

Erääntyy seuraavana vuonna 515 073,67 1 305 247,07
Myöhemmin maksettavat 348 301,38 906 024,58
Yhteensä 863 375,05 2 211 271,65Vuokravastuut 815,00 815,00Muut vastuusitoumukset 181 741,00 181 741,00Johdannaissopimukset
Valuuttatermiinit

Käypä arvo -200 976,62 -1 251 430,31
Kohde-etuuden arvo 95 646 067,09 121 426 933,76Koronvaihtosopimukset

Käypä arvo 4 797 213,52 6 854 198,24
Kohde-etuuden arvo 70 000 000,00 70 000 000,00Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaamiseen ja ne on arvostettu saatavilla oleviin tilinpäätöspäivän markkinahintoihin. Valuuttatermiineillä suojataan tytäryhtiöiden rahoitukseen liittyviä valuuttamääräisiä saamisia ja velkoja. Yhtiö suojaa tytäryhtiöiden rahoituksesta aiheutuvan transaktioposition pääsääntöisesti kokonaan. Koronvaihtosopimuksella on vaihdettu osa yhtiön kiinteäkorkoisesta pitkäaikaisesta lainasta vaihtuvakorkoiseksi.


Muut vastuut
Itellan sopimusasiakkaat ovat vaatineet Helsingin käräjäoikeudessa Itella Oyj:ltä ja Itella Posti Oy:ltä yhteisvastuullisesti noin 94 miljoonan euron arvoisten maksettujen arvonlisäverojen palauttamista. Käräjäoikeus teki Itellan kannalta myönteisen päätöksen kesällä 2011. Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden päätöksen ja palautti asian käräjäoikeuden käsittelyyn, jossa oikeudenkäynti alkoi vuonna 2012. Itella pitää asiakkaiden vaatimuksia kokonaisuudessaan perusteettomina.