22. Lyhytaikainen vieras pääoma


Velat saman konsernin yrityksille 2013 2012
Ostovelat 683 697,69 883 964,29
Korkovelat 123 920,96 1 834 267,64
Muut velat 202 307 378,02 210 188 549,45
Siirtovelat 17 554 106,50 2 782 974,83
Yhteensä 220 669 103,17 215 689 756,21Velat muille

Eläkelainat 12 500 000,00 25 000 000,00
Ostovelat 7 183 570,96 5 512 512,25
Muut velat 4 951 107,05 2 389 627,01
Siirtovelat 16 904 089,92 14 561 197,52
Yhteensä 41 538 767,93 47 463 336,78Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 262 207 871,10 263 153 092,99Muiden velkojen olennaiset erät

Palkat sosiaalikuluineen 942 616,71 961 553,02
Alv-velka 3 498 242,34 -
Muut velat 510 248,00 1 428 073,99
Yhteensä 4 951 107,05 2 389 627,01Siirtovelkojen olennaiset erät

Palkat sosiaalikuluineen 8 689 889,82 10 411 290,82
Korkovelat 1 494 006,44 1 801 325,20
Verovelat 105 558,39 718 304,31
Muut siirtovelat 6 614 635,27 1 630 277,19
Yhteensä 16 904 089,92 14 561 197,52Korollinen vieras pääoma

Pitkäaikainen 252 012 283,33 266 404 743,06
Lyhytaikainen 62 727 023,38 74 628 158,29
Yhteensä 314 739 306,71 341 032 901,35