18. Oma pääoma2013 2012
Osakepääoma 1.1. 70 000 000,00 70 000 000,00
Osakepääoma 31.12. 70 000 000,00 70 000 000,00Käyvän arvon rahasto 1.1. -175 130,35 103 314,54
Voitto/tappio käypään arvoon arvostamisesta, muut rahoitusarvopaperit 126 793,46 -278 444,89
Käyvän arvon rahasto 31.12. -48 336,89 -175 130,35Sidottu oma pääoma yhteensä 69 951 663,11 69 824 869,65Vapaa oma pääoma
Muut rahastot 1.1. 142 703 761,93 142 703 761,93
Muut rahastot 31.12. 142 703 761,93 142 703 761,93Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1. 480 756 690,16 494 194 537,99
Osingonjako -6 800 000,00
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12. 473 956 690,16 494 194 537,99Tilikauden voitto/tappio 31.12. -46 983 206,37 -13 437 847,83Vapaa oma pääoma yhteensä 569 677 245,72 623 460 452,09Oma pääoma yhteensä 639 628 908,83 693 285 321,74Laskelma jakokelpoisesta omasta pääomasta 31.12.

Muut rahastot 142 703 761,93 142 703 761,93
Voitto edellisiltä tilikausilta 473 956 690,16 494 194 537,99
Tilikauden voitto/tappio -46 983 206,37 -13 437 847,83
Yhteensä 569 677 245,72 623 460 452,09