17. Rahoitusvälineryhmittäinen käypä arvo ja käyvän arvon muutos2013 2012
Sijoitukset joukkovelkakirjalainoihin 50 465 735,52 54 138 340,52
tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset -468 065,72 2 025 841,26Sijoitukset yritystodistuksiin 69 305 940,79 46 750 726,17
tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset -105,89 -15 230,50Valuuttajohdannaiset -200 976,62 -1 251 430,31
tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset -1 050 453,69 2 549 946,58Korkojohdannaiset 4 797 213,52 6 854 198,24
tuloslaskelmaan merkityt arvonmuutokset 2 056 984,71 -2 072 388,61Muut arvopaperit 745 488,59 777 246,23
käyvän arvon rahastoon merkityt arvonmuutokset 171 539,62 -368 801,18
laskennallinen vero edellisestä -34 307,92 90 356,29