12. Aineelliset hyödykkeet


Maa- ja vesialueet 2013 2012
Hankintameno 1.1. 891 396,01 891 396,01
Hankintameno 31.12. 891 396,01 891 396,01
Kirjanpitoarvo 31.12. 891 396,01 891 396,01Koneet ja kalusto

Hankintameno 1.1. 22 360 855,58 20 951 608,89
Lisäykset 3 071 305,85 2 796 511,99
Vähennykset -1 151 833,90 -1 387 265,30
Hankintameno 31.12. 24 280 327,53 22 360 855,58
Kertyneet poistot 1.1. 17 729 387,84 16 369 440,69
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot -1 060 063,10 -1 351 203,88
Tilikauden poisto 2 721 028,58 2 711 151,03
Kertyneet poistot 31.12. 19 390 353,32 17 729 387,84
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 889 974,21 4 631 467,74Muut aineelliset hyödykkeet

Hankintameno 1.1. 1 191 007,90 1 179 998,73
Lisäykset - 11 009,17
Vähennykset -1 880,00 -
Hankintameno 31.12. 1 189 127,90 1 191 007,90
Kertyneet poistot 1.1. 65 524,77 65 524,77
Kertyneet poistot 31.12. 65 524,77 65 524,77
Kirjanpitoarvo 31.12. 1 123 603,13 1 125 483,13Keskeneräiset hankinnat

Hankintameno 1.1. 72 615,00 -
Lisäykset 42 486,00 72 615,00
Vähennykset -72 615,00 -
Hankintameno 31.12. 42 486,00 72 615,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 42 486,00 72 615,00Aineelliset hyödykkeet yhteensä 6 947 459,35 6 720 961,88