11. Aineettomat hyödykkeet


Kehittämismenot 2013 2012
Hankintameno 1.1. 4 131 567,00 4 131 567,00
Hankintameno 31.12. 4 131 567,00 4 131 567,00
Kertyneet poistot 1.1. 4 131 567,00 4 131 567,00
Kertyneet poistot 31.12. 4 131 567,00 4 131 567,00
Kirjanpitoarvo 31.12. 0,00 0,00Aineettomat oikeudet

Hankintameno 1.1. 28 576 783,03 25 676 592,69
Lisäykset 1 001 257,57 2 680 929,64
Vähennykset -729 380,84 -131 960,86
Siirrot erien välillä 199 304,09 351 221,56
Hankintameno 31.12. 29 047 963,85 28 576 783,03
Kertyneet poistot 1.1. 22 494 644,01 20 215 268,18
Vähennysten kertyneet poistot -726 139,00 -122 398,40
Tilikauden poisto 2 573 924,52 2 401 774,23
Kertyneet poistot 31.12. 24 342 429,53 22 494 644,01
Kirjanpitoarvo 31.12. 4 705 534,32 6 082 139,02Ennakkomaksut

Hankintameno 1.1. 5 490 819,23 1 031 221,56
Lisäykset 1 090 366,32 4 810 819,23
Vähennykset -3 188 364,65 0,00
Siirrot erien välillä -199 304,09 -351 221,56
Hankintameno 31.12. 3 193 516,81 5 490 819,23
Kirjanpitoarvo 31.12. 3 193 516,81 5 490 819,23Aineettomat hyödykkeet yhteensä 7 899 051,13 11 572 958,25