Itella Logistiikka

Palvelut

 • Kuljetuspalvelut:
  • Kotimaan rahti
  • Kansainvälinen auto-, lento- ja merirahti
 • Varastointi ja lisäpalvelut

Toimintamaat ja -alueet

 • Suomi
 • Venäjä
 • Skandinavia: Norja, Ruotsi, Tanska
 • Baltia: Latvia, Liettua, Viro

Tunnuslukuja

 • Yli 2,7 miljoonaa rahtilähetystä Suomessa
 • Kansainvälisten rahtilähetysten määrä noin 750 000 kappaletta
 • 45 palveluvarastoa
 • Varastojen pinta-ala yhteensä yli 900 000 neliötä

Avainluvut 2013

 • Liikevaihto: 842,3 milj. euroa
 • Liiketulos (oikaistu)*: -19,4 milj. euroa
 • Liiketulos: -45,9 milj. euroa
 • Henkilöstö: 6 670 (31.12.2013)

*) oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

Itella Logistiikan asiakkaat saavat kaikki logistiikan palvelut ja ratkaisut yhdeltä toimittajalta. Kuljetuspalvelumme sisältävät sekä kotimaan että kansainvälisen rahdin. Lisäksi tarjoamme muun muassa varastointia lisäpalveluineen, huolintapalveluita sekä logistiikan tehokkuuden ja läpinäkyvyyden varmistavia tietojärjestelmiä.

Itella Logistiikan markkinatilanne jatkui koko vuoden haastavana. Markkinoilla vallitseva epävarmuus näkyi asiakkaidemme toiminnassa hankintojen lykkäämisinä, tavaroiden hitaana kiertona ja käsiteltävien tavaraerien pienentämisinä. Toimintamaista tulos kehittyi kuitenkin positiivisesti Venäjällä, joka onkin Suomen ohella tärkein markkina-alueemme.

Osana Itellan toiminnan tehostamisohjelmaa myös Itella Logistiikassa tehtiin vuoden aikana liiketoiminnan kannattavuutta parantavia toimenpiteitä. Parannamme kustannustehokkuutta, kasvatamme liikevaihtoa ja kehitämme toimintatapoja. Jatkamme ohjelmaa alkaneena vuonna.

Yksi mittavimmista hankkeista oli uuden logistiikkakeskuksen rakentaminen Orimattilan Pennalaan. Kesäkuun alussa kokonaisuudessaan valmistunut uusi palveluvarasto tarjoaa yli 70 000 neliön varastotilat Itella Logistiikan asiakkaille. Yhdessä aiemman varaston kanssa tilaa on yli 100 000 neliötä. Varastoimme uudessa logistiikkakeskuksessa muun muassa rautakaupan tuotteita, vaatteita, kodinkoneita sekä vaarallisiksi aineiksi luokiteltuja VAK-tuotteita.

Olemme huomioineet logistiikkakeskuksen toteutuksessa erityisesti energia- ja ympäristöasiat. Keskukseen on rakennettu energiaa säästävät ulkoseinäpaneelit sekä maalämpöä ja -kaasua hyödyntävä hybridilämmitysjärjestelmä. Tehokkuutta parantaa myös sijainti keskellä asiakkaidemme kauppaverkostoa.

Jatkoimme edellisvuonna ostetun kappaletavaralogistiikkaliiketoiminnan mittavaa integraatiota. Yhdistimme terminaalitoimintojamme 12 paikkakunnalla eri puolilla Suomea.

 
 
Liikevaihto 

Liikevaihto / Itella Logistiikka -graafi

Kansainväliset rahtilähetykset

 
Palveluvarastojen pinta-ala
Kotimaan rahtivolyymit 2013