Hallintomalli ja hallintoelinten työnjako

Itella-konserniin kuuluvat emoyhtiö Itella Oyj ja sen tytäryhtiöt. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Liiketoiminta on organisoitu 1.1.2014 alkaen neljään liiketoimintaryhmään.

Itella Oyj:n ylin päättävä elin on varsinainen yhtiökokous, joka valitsee yhtiön hallintoneuvoston, hallituksen ja tilintarkastajan. Itella-konsernia johtavat hallitus ja toimitusjohtaja.

Hallintoelinten työnjako on luettavissa internetissä osoitteessa www.itella.fi/hallinnointi.